Ydelser

Statiske beregninger

Statiske beregninger udføres for at bestemme de kræfter der befinder sig eksternt og internt i en konstruktion. På den måde kan man bl.a. bestemme hvor meget et fundament og den omgivende jord skal kunne bære, og hvor store dimensioner der skal anvendes til bjælker, søjler, bærende vægge og andre bærende konstruktioner i byggeriet. Dermed sikrer man sit byggeri imod sætningsskader eller eventuelle kollaps.

Hvornår anvendes statiske beregninger?

Statiske beregninger udføres normalt, når der skal bygges nye bærende konstruktioner, eller når eksisterende konstruktioner skal ændres som f.eks. ved renovering.

I byggeri anvendes statiske beregninger f.eks. i følgende tilfælde:

  • Når der skal dimensioneres nye spær eller ændres ved eksisterende spærkonstruktion
  • Når der skal dimensioneres fundament til et byggeri
  • Når der skal fjernes en bærende væg
  • Når der skal undersøges, hvorfor sætningskader er opstået
  • Når der skal undersøges om en væg kan bære. Detter kan f.eks. være murværk eller porebeton.
  • Når man skal have solceller på taget
Statiske beregninger
Statiske beregninger

Hvordan udføres statiske beregninger

En statisk beregning begynder altid med at indsamle data om den konstruktion, der skal beregnes. Dette kan omfatte dimensioner på konstruktionen, dens vægt, dens sammensætning og dens beliggenhed. Derefter skal der foretages en række beregninger for at bestemme konstruktionens evne til modstå eksterne kræfter, såsom ophold af mennesker i bygningen, eller f.eks. vind og sne.

Alt efter hvilken konsekvens- og konstruktionsklasse byggeriet befinder sig i, vil der blive udarbejdet dokumentation i henhold til SBI 271, som beskriver byggeriet og viser at alle beregninger og krav er overholdt og udført korrekt efter gældende norm- og lovkrav. Den statiske dokumentation kan også indeholde tegningsmateriale til de udførende.

Priser

Prisen på en statisk beregning afhænger af mange faktorer, såsom størrelsen og kompleksiteten af konstruktionen, samt hvor meget indledende data der skal indsamles og behandles. Derudover vil prisen også afhænge af, hvor mange beregninger der skal foretages, og hvor omfattende dokumentationen skal være.

Det er derfor svært at give en præcis pris på en statisk beregning, da det afhænger af en række forskellige faktorer. Dog har vi faste priser på en lang række ydelser som indeholder statiske beregninger.

Få et uforpligtende tilbud
på dit byggeprojekt

Statiske beregninger

Vi vurderer dit byggeprojekts bæreevne og garanterer, at det kommer til at overholde gældende norm- og lovkrav hos myndighederne.

Byggetilladelse

Som hovedregel skal du have tilladelse til at bygge nyt, bygge til og bygge om, samt ændre anvendelse af eksisterende byggeri.

Nyt hus / nybyg

Overvejer du at bygge nyt skal du højst sandsynligt bruge skitseforslag, myndighedsgodkendelser, statiske beregninger m.m.

Tilbygning

En bygning, der er tilføjet til en eksisterende bygning. Tilbygninger kan være af forskellig art, herunder værelser, garage, udhus eller andet.

Ombygning

De fleste ombygninger involverer enten tilføjelse af nye rum eller ændringer af eksisterende rum med bærende konstruktionsdele. 

Nedrivning af bærende væg

En bærende væg er en væg, der understøtter dele af din bolig. Nedrivning af en bærende væg skal derfor altid konsulteres med fagfolk

Tag, spær og kvist

Ønsker du. at etablere en kvist, eller lægge nyt tag med f.eks. solceller, skal der udføres nye beregninger på din tagkonstruktion.

Energiberegning

Ved tilbygninger, ombygninger eller anden ændring af beboelse er energiberegninger ofte et krav. Lad os hjælpe dig på vej.