Ydelser

Byggetilladelse

En byggetilladelse er et dokument, der giver tilladelse til at bygge nyt eller lave ændringer på en eksisterende bygning. Tilladelsen udstedes af kommunen efter en vurdering af, om byggeriet overholder de gældende love og regler.

Pris på byggetilladelse

Nogle kommuner har byggesagsgebyrer, men ofte er en byggetilladelse gratis og kan laves via bygogmiljø.dk. Skal vi stå for udarbejdelsen og korrespondancen med kommunen ligger prisen typisk omkring 5000 – 10.000 kr,- inkl. moms.

Byggetilladelse

Hvordan søger man byggetilladelse?

Kommunen behandler din sag

Man søger den hos kommunen, hvor man ønsker at bygge. Kommunen vil herefter vurdere, om byggeriet overholder de gældende love og regler. Hvis dette er tilfældet, vil kommunen udstede en byggetilladelse.

Det kan være svært at finde ud af, hvilke love og regler der gælder for dit byggeri. Derfor er det en god idé at søge rådgivning hos en fagperson, før man søger en byggetilladelse.

Nye regler i 2020

I 2020 trådte nye regler for byggetilladelser i kraft. Reglerne gør det bl.a. muligt at søge digitalt. Derudover er der blevet indført nye regler for, hvornår man skal søge byggetilladelse. Reglerne betyder, at man ikke altid skal søge, selvom man ønsker at bygge noget.

Det er derfor vigtigt, at man sætter sig ind i de nye regler, før man påbegynder byggeriet.

Der er blevet indført en række nye byggetyper, der ikke kræver byggetilladelse. Dette gælder bl.a. mindre tilbygninger, carporte, udestuer samt værker til el-, gas- eller vandforsyning.

Hvad skal der stå i en byggetilladelse?

Det er vigtigt at hve det rigtige indhold i ansøgningen. En byggetilladelse skal blandt andet indeholde oplysninger om:

  • Hvilket byggeri der ønskes opført
  • Hvor byggeriet ønskes opført
  • Hvordan byggeriet vil se ud (tegninger og beskrivelser)

En byggetilladelse giver ikke automatisk ret til at opføre byggeriet. Kommunen kan stille vilkår for byggeriet, som skal overholdes. Hvis ikke vilkårene bliver overholdt, kan kommunen tilbagekalde byggetilladelsen.

Hvilke tegninger skal bruges?

Det afhænger af, hvilket byggeri der ønskes opført. Kommunen kan have krav om, at der skal vedlægges tegninger og beskrivelser af byggeriet.

Tegningerne kan f.eks. vise:

  • Bygningernes placering på grunden
  • Indgangene til bygningen
  • Bygningens ydre fremtræden
  • Bygningernes taghældning og tagrytter

I nogle tilfælde skal der også vedlægges en kommuneplan, og et grundkort med matrikelnumre eller andre dokumenter.

Hvornår skal man søge om byggetilladelse?

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvornår man skal søge. Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte din kommune for at få mere information.

Der er mange ting, man skal være opmærksom på, når man bygger et nyt hus eller laver om på et eksisterende hus. Derfor er det en god idé at søge rådgivning hos en fagperson, før man søger en byggetilladelse. På den måde kan man være sikker på, at man overholder alle love og regler.

Hvor lang sagstid er der på byggetilladelser?

Sagstiden varierer også fra kommune til kommune. I nogle kommuner er sagstiden kortere, mens den i andre kommuner er længere. Omfanget af projektet spiller også ind. Det er derfor en god idé at kontakte din kommune for at få mere information.

Hvor længe gælder en byggetilladelse?

Den gælder normalt i 1 år fra den dato, den er udstedt. Hvis man ikke når at færdiggøre byggeriet inden for denne periode, skal man søge om forlængelse af byggetilladelse hos kommunen.

Få et uforpligtende tilbud
på dit byggeprojekt

Statiske beregninger

Vi vurderer dit byggeprojekts bæreevne og garanterer, at det kommer til at overholde gældende norm- og lovkrav hos myndighederne.

Byggetilladelse

Som hovedregel skal du have tilladelse til at bygge nyt, bygge til og bygge om, samt ændre anvendelse af eksisterende byggeri.

Nyt hus / nybyg

Overvejer du at bygge nyt skal du højst sandsynligt bruge skitseforslag, myndighedsgodkendelser, statiske beregninger m.m.

Tilbygning

En bygning, der er tilføjet til en eksisterende bygning. Tilbygninger kan være af forskellig art, herunder værelser, garage, udhus eller andet.

Ombygning

De fleste ombygninger involverer enten tilføjelse af nye rum eller ændringer af eksisterende rum med bærende konstruktionsdele. 

Nedrivning af bærende væg

En bærende væg er en væg, der understøtter dele af din bolig. Nedrivning af en bærende væg skal derfor altid konsulteres med fagfolk

Tag, spær og kvist

Ønsker du. at etablere en kvist, eller lægge nyt tag med f.eks. solceller, skal der udføres nye beregninger på din tagkonstruktion.

Energiberegning

Ved tilbygninger, ombygninger eller anden ændring af beboelse er energiberegninger ofte et krav. Lad os hjælpe dig på vej.